Regler för The Parentcy Challenge i The Sims 4

| Postat i: The Sims 4 Utmaningar
The Parentcy Challenge är ungefär som Legacy Challenge. Den största skillnaden är egentligen det faktum att varje generation har olika "mål" och regler. 

Regler: 
- Du får INTE använda några fusk.
- Du får INTE använda några mods som kan göra utmaningen enklare eller som ger dig fördelar. Till exempel mods som ändrar priser på objekt eller gör det lättare att få befodran i karriärer.
- Custom Content ÄR tillåtet. 
- Du får INTE avsluta spelet utan att spara. 
- Arvingen (den sim som ska fortsätta utmaningen) får inte lämna den tomt hen bor på. Alltså måste de stanna på samma tomt tills de dör. 
- Du får INTE adoptera några barn förrän generation 10 eller 11.
- Du får INTE använda dig av lifetime-rewards.
- Du FÅR spela med andra hushåll i världen, så länge de inte påverkar dina Parentcy-challenge-simmar.
- När du går över till nästa generation får inte den förra arvingen tjäna poäng från den här utmaningen. 
- Det är bara arvingens maxade färdigheter som räknas till poängräkningen. 
- MC Control Center är okej att använda, så länge du inte använder det på simmar som har något med arvingen att göra. 
- Om din sim blir bortförd av aliens finns det ingenting du kan göra, så det är okej om det skulle råkas hända. 

De här reglerna gäller alla generationer. Du får även +25 poäng för varje ambition som du klarar. 


GENERATION 1 - "Den ensamstående föräldern"
Du skapar en kvinnlig eller en manlig sim. Hen beger sig ut i världen för att hitta ett ställe att göra till sitt hem. Hen når nivå 2 i valfri karriär. Hen möter någon och tillsammans blir de gravida. När grundaren berättar detta får partnern kalla fötter och lämnar grundaren helt ensam med den kommande bebisen. Grundaren slutar på sitt jobb för att satsa på barnet. Hen får inte flytta in med någon eller gifta sig.

Dags att jobba: Hen får inte heller köpa en butik då detta kan räknas som ett jobb.

2 poäng för att ha nått nivå 2 av en karriär
15 poäng för att ha maxat en färdighet
-20 poäng om grundaren skaffar barn innan hen nått nivå 2 av en karriär
-20 poäng om grundaren behåller jobbet/butiken efter hen fått barnet
-20 poäng om grundaren gifter sig


GENERATION 2 - "Föräldern som är arbetsnarkoman"
När barnet blir ungdom kan du påbörja generationen. Hen är fullkomligt fokuserad på sin karriär eftersom att hens förälder inte kunde ge hen det hen ville ha när hen var liten. När hen når toppen av sin karriär så känner sig hen äntligen redo att skaffa barn. Max två barn. Efter att hen skaffat barn så slutar hen sitt jobb/går i pension. Kom ihåg att du får använda den dryck i belöningsbutiken som gör dig ung igen!

Dags att jobba: De kan antingen nå toppen av sin karriär eller äga en butik värt 250.000
Äta ute: Äg och driv en femstjärnig restaurang. 

10 poäng om du maxar en karriär/äger en butik värt 250.000/äger en femstjärnig restaurang
10 poäng för att gå i pension
15 poäng för att maxa en färdighet
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
-20 poäng om de försöker få barn när de redan har två barn
-25 poäng om din sim får barn innan hen maxat sin karriär


GENERATION 3 - "Målar-föräldern"
När din valda arvinge blir ungdom får du påbörja generationen. Hens förälder/föräldrar hade ingen tid för hen på grund av allt jobb när hen växte upp. Så den här simmen skaffar alltså inget jobb, men "jobbar" hemifrån genom att sälja sina målningar. Hen måste möta sin blivande kärlek på museumet. 

5 poäng om du når nivå 5 i målarfärdigheten
10 poäng om du träffar den blivande kärleken på museumet
15 poäng om du maxar målarfärdigheten eller någon annan färdighet
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
-25 poäng om hen INTE gifter sig med någon hen mött på museumet


GENERATION 4 - "Föräldern som har svårt att binda sig"
När din valda arvinge blir ungdom får du påbörja generationen. Hen hatade hur hens förälder spenderade hela livet med att bara måla. Så hen har svurit på att hen inte ska göra samma sak hela livet. Hen börjar jobba inom Hemlig Agent-karriären, men när hen når nivå 5 så slutar hen. Nu får du välja vilken karriär du vill. Hen måste ha minst fem partners innan hen bestämmer sig för att spendera resten av livet med någon. Dagen innan hen blir vuxen måste de skaffa barn. De får bara ha ett barn. 

2 poäng för varje förhållande hen har
10 poäng för att nå nivå fem inom Hemlig Agent-karriären
10 poäng för att gå i pension
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
-15 poäng om hen inte jobbar inom Hemlig Agent-karriären
-25 poäng om de får barn innan den dagen hen fyller år och blir vuxen
-25 poäng om de gifter sig innan de haft fem förhållanden
-25 poäng om de skaffar mer än ett barn


GENERATION 5 - "Övergivar-föräldern"
När din valda arvinge blir tonåring får du påbörja generationen. Låt din sim hänga med någon klasskamrat från skolan. Ganska direkt när de växt upp till ungdom så blir de gravida, om du vill så kan du också låta en manlig som bli bortförd av aliens och bli gravid. När bebisen kommer så älskar de hen inte. De vill inte ha barn, men de har inget annat val än att behålla det. Detta gör att föräldrarna inte håller ihop och måste skiljas åt. Hen övergiver barnet, men matar och rengör det. Hen ska aldrig ha ett till barn. 

10 poäng om du maxar en karriär
10 poäng för att gå i pension
15 poäng för maxad färdighet
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
-20 poäng om arvingen stannar med barnets förälder
-25 poäng om hen skaffar fler än ett barn (om hen inte råkas bli bortförd av aliens)
-30 poäng om hen blir vän, god vän, bästa vänner men barnet när hen växer upp till barn


GENERATION 6 - "Den galna föräldern"
När din valda arvinge blir ungdom får du påbörja generationen. Eftersom att hen blev övergiven av sina föräldrar som liten så märkte aldrig de att hen var lite annorlunda. Hen måste ha egenskaperna Galen och Grisig. Pengar får de tjäna genom att skriva låtar eller spela gitarr. Hen får skaffa hur många barn du vill. Hen får gifta sig, men måste göra de flesta hushållssysslor och inte skaffa ett jobb. 

10 poäng för att gå i pension
15 poäng för maxad färdighet
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
-25 poäng om hen inte har egenskaperna Galen och Grisig. 
-30 poäng om hen inte gifter sig.
-30 poäng om din arvinges maka/make skaffar ett jobb


GENERATION 7 - "Besserwisserföräldern"
När din valda arvinge blir ungdom får du påbörja generationen. Hen är väldigt smart och vill veta allt om världen eftersom hens förälder aldrig lärde hen någonting. Hen måste ha egenskaperna Nörd och Geni. Hen måste maxa minst tre färdigheter, och börja jobba i Vetenskap- eller Teknikguru-karriärerna. Hen måste gifta sig med en sann nörd. Om hen lyckas maxa två färdigheter så får de skaffa ett barn. Ett barn för varje andra maxad färdighet. 

10 poäng för maxad färdighet 
10 poäng för maxad karriär 
35 poäng om du maxar tre färdigheter
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
20 poäng om du föder barn på tomten
25 poäng om du föder barn på annan tomt
-20 poäng om hen dör innan hen maxat minst tre färdigheter
-20 poäng om hen inte började jobba i Vetenskap- eller Teknik Guru-karriären
-25 poäng om hens partner inte har egenskapen Nörd


GENERATION 8 - "Strula-runt-föräldern"
När din valda arvinge blir ungdom får du påbörja generationen. Hens ambition bör vara Serieromantiker. Hen får jobba inom Underhållning eller Författare. Hen måste ha minst tre barn med olika simmar som de måste gifta sig med. 

10 poäng för varje lyckad dejt
10 poäng för maxad karriär 
10 poäng för maxad färdighet 
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
-20 poäng om hen skaffar mer än ett barn med en sim. Måste alltså bara ett barn per sim.
-20 poäng om hen skaffar mindre än tre barn
-20 poäng om du har valt en annan ambition


GENERATION 9 - "Hopplös romantiker-föräldern"
När din valda arvinge blir tonåring får du påbörja generationen. Hen har spenderat hela barndomen med sina halvsyskon. Hen har sett dem bråka med hens föräldrar. Hen såg hur tragiskt allting kunde bli och har därför bestämt sig för att bara gifta sig med sin sanna själsfrände. Nu när hen är tonåring kommer hen att bli kär för första och sista gången. Så fort de båda blir ungdomar måste de gifta sig. De måste skaffa minst två barn. Arvingens partner måste jobba inom något eftersom att arvingen nu inte kommer jobba, utan vara en hemma-förälder. Partnerns inkomst måste vara den ENDA inkomsten, arvingen får alltså inte tjäna pengar hemifrån. 

10 poäng för att dejta en person
15 poäng för att maxa en färdighet
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
-25 poäng om arvingen skaffar ett jobb
-25 poäng om de har mindre än två barn


GENERATION 10 - "Herr eller Fru förälder av världen" (fullständigt baserad på expansionspaketet Trevligt Tillsammans, så denna generation är valbar)
När din valda arvinge blir tonåring får du påbörja generationen. Hen har lyssnat på sina föräldrars kärlekshistoria hela livet och har bestämt sig för att inte låta allting kretsa kring en person. Hen vill bli populär och bli ledare för den grymmaste gruppen i skolan. När de blir ungdomar bestämmer de sig för att fortsätta med att vara ledare för grupper, och har samlingar hela tiden. 

10 poäng för att starta en klubb 
12 poäng för varje klubb-belöning som du köper 
12 poäng för var tredje vän hen får
20 poäng om du bygger en specifik klubbtomt
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
-20 poäng om hen inte har en klubbsamling en gång varje vecka
-50 poäng om du raderar klubben


GENERATION 11 - "Ingen-förälder-föräldern*
Hen får göra allt, förutom att skaffa egna barn. 

10 poäng för maxad färdighet
10 poäng för maxad karriär
20 poäng för giftermål hemmatomt
25 poäng för giftermål på annan tomt
25 poäng för varje adopterat barn
-50 poäng för varje egenfödda barnOriginal-versionen av dessa regler kommer härifrån. Jag har endast översatt dem till svenska (som förövrigt tog mig flera timmar, så var god credda gärna).